Betekenis

Zelfstandig naamwoord

 1. consult (het ~ | meervoud consulten)
  het raadplegen v.e. expert; raadpleging
  "medisch consult"
  Synoniemen: consultatie
 2. consult
  een advies van een arts of rechtsgeleerde
  "Hij ging naar het consult dat hij had afgesproken met de arts."

Voorbeeldzinnen

 1. Zie http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/llmr/.
 2. Studie door WIK-Consult, The Evolution of the Regulatory Model for European Postal Services, juli 2005.
 3. Studie door WIK-Consult, Main Developments in the European Postal Sector, juli 2004.
 4. Bovendien heeft de Commissie kennis genomen van het door AnChem Consult opgestelde en door Duitsland meegedeelde deskundigenverslag.
 5. Zie http://www.defra.gov.uk/environment/consult/mox/ voor alle rapporten die in het kader van deze openbare raadpleging werden ingediend.
 6. Het besluit om de vismijn te herstructureren was gebaseerd op een financieel plan dat op een enkele („positieve”) hypothese was gebaseerd en een businessplan van twee pagina’s, beide opgesteld door HAMA Consult nv.
 7. Zie http://www.btplc.com/Report/Report08/pdf/AnnualReport2008.pdf Zie ook de nota van OFCOM van 30 juni 2005 overeenkomstig artikel 155, lid 1, van de Enterprise Act van 2002, op http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/sec155/sec155.pdf en de „Final statements on the Strategic Review of Telecommunications, and undertakings in lieu of a reference under the Enterprise Act 2002” van 22 september 2005 op: http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/statement_tsr/statement.pdf
 8. Zij heeft de Belgische regering daarop gevraagd, haar de studies toe te zenden van Boston Consulting Group en Team Consult, waarnaar op die zittingen is verwezen, evenals het besluit van de Belgische regering van 22 februari 2002, dat ook tijdens die zittingen aan de orde is gesteld.
 9. De Stad moet toen geweten hebben dat zij AGVO daarmee een voordeel verschafte, aangezien in punt 11 van het businessplan dat door HAMA Consult NV op 9 november 2001 werd opgesteld, duidelijk staat vermeld dat de vismijn recentelijk was gemoderniseerd en daardoor de komende tien jaar geen belangrijke investeringen waren te verwachten.