Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. zinnig
  waarbij aan alles behoorlijk gedacht is
  Synoniemen: doordacht, afgewogen, beredeneerd, rationeel, weldoordacht, weloverwogen, tactisch, strategisch, bezonken
 2. zinnig
  verstandig; verstandig; intelligent
  "geen zinnig mens zal dit tegenspreken"
  Synoniemen: wijs, verstandig
 3. zinnig
  verstand hebbend, zijn verstand goed gebruikend
  "geen zinnig mens zal dit tegenspreken"
  Synoniemen: weldenkend, zinrijk, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 4. zinnig
  dat wat zin heeft, een toekomstig nut dient
  "Voor de les eerst je lesstof eens doorlezen is een zinnige gewoonte."
 5. zinnig
  waar een logisch verband in te ontdekken is
  "Ik heb tijdens die vele vergaderingen geen zinnige opmerking gehoord."

Voorbeeldzinnen

 1. Dit was in het kader van de particuliere-investeerderstoets weliswaar een in beginsel zinnig uitgangspunt, maar hier zou het betekenen dat van het in 1991 te verwachten rendement moest worden uitgegaan.
 2. Dit is in het kader van de particuliere-investeerderstoets weliswaar een in beginsel zinnig uitgangspunt, maar hier zou het betekenen dat moet worden uitgegaan van het in 1991 te verwachten rendement.
 3. De regering verklaarde verder dat de verkoop van een deel van de vloot niet als een zinnig alternatief werd beschouwd omdat de onderneming dan niet naar behoren zou kunnen verder werken.
 4. De Commissie is van oordeel dat het zinnig is om deze meerjarige overheidseffecten te gebruiken als benchmark op middellange tot lange termijn aangezien dit ook de financieringsinstrumenten zijn die als referentie voor beleggers dienen.
 5. Volgens de Poolse autoriteiten is een economische beoordeling van de effecten van de door het project gecreëerde capaciteit alleen zinnig als er ook rekening wordt gehouden met de capaciteitsverminderingen die in dezelfde geografische markt hebben plaatsgevonden (al helemaal omdat de fabriek in Limerick is gesloten, wat niet gepland was toen het project in Łódź van start ging).