Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. waardevol
  veel waard; waardevol
  "een waardevol bezit"
  Synoniemen: kostbaar
 2. waardevol
  een grote waarde hebbend
  "Dit is zijn waardevolste bezit."

Voorbeeldzinnen

 1. Antieke vloerkleden zijn bijzonder waardevol.
 2. Niets is zo waardevol als de liefde.
 3. Er is niets zo waardevol als de liefde.
 4. Deze zijn waardevol en kosteneffectief gebleken.
 5. Informatie over het werkingsmechanisme kan een zeer waardevol hulpmiddel zijn bij de identificatie van mogelijke risico's.
 6. Een gevoeligheidsanalyse kan ook heel waardevol zijn (zie voorbeeld in hoofdstuk 6.3).
 7. Deze eindige hulpbronnen, die volgens diverse internationale instrumenten waardevol zijn voor de volledige mensheid, moeten worden beschermd.
 8. Hierdoor wordt een product verkregen dat bijzonder waardevol is en een min of meer levendige gouden kleur heeft.
 9. In grotere leefruimten is een (makkelijk te ledigen) waterbekken bijzonder waardevol voor M. fascicularis, maar ook M. mulatta maakt er gebruik van.
 10. Voor een juiste interpretatie van en inzicht in de depositieprocessen is informatie over factoren zoals de „ruwheid” („roughness”) van het kronendak, de bladoppervlakte-index, enz., waardevol.