Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. vruchtbaar
  veel producerend; mbt. voortplanting
  "een vruchtbare onderneming/dialoog"
  Synoniemen: productief
 2. vruchtbaar
  in staat kinderen of jongen voort te brengen
  "in de vruchtbare leeftijd"
 3. vruchtbaar
  veel vruchten voortbrengend
  "een vruchtbaar land"
  Synoniemen: fertiel, vei
 4. vruchtbaar
  in staat vrucht af te werpen
  "Dit dal heeft de vruchtbaarste grond van de gehele provincie."
 5. vruchtbaar
  ''overdrachtelijk'': tot resultaat leidend
  "Dit gesprek was niet erg vruchtbaar en verzandde in gekijf."

Voorbeeldzinnen

 1. Kaliumchloride zonder aanvullende vruchtbaar makende elementen
 2. Kaliumchloride met aanvullende vruchtbaar makende elementen in speciale samenstellingen
 3. Het gebied is een zeer gunstige omgeving voor de variëteit „Tonda di Giffoni”, want de bodems zijn er van vulkanische oorsprong en zijn derhalve zeer vruchtbaar.
 4. In het licht van de door de grenzen gecreëerde hinderpalen is een vruchtbaar uitgangspunt evenwel het verbeteren van de bestaande vervoers- en communicatie-infrastructuur en waar nodig het ontwikkelen van nieuwe verbindingen.
 5. In het bijzonder van ervaren onderzoekers wordt verwacht dat zij het voorbeeld geven door ervoor te zorgen dat onderzoek vruchtbaar is en dat resultaten commercieel worden benut of toegankelijk worden gemaakt voor het publiek (of beide) telkens wanneer zich de gelegenheid voordoet.
 6. het versterken van onderzoek ter bevordering en instandhouding van biologische diversiteit door zo veel mogelijk de intra- en interspecifieke variatie te vergroten ten gunste van de boeren, met name ten gunste van boeren die hun eigen variëteiten kweken en gebruiken en ecologische beginselen toepassen om de grond vruchtbaar te houden en ziekten, adventieven en schadelijke organismen te bestrijden;
 7. Er wordt een definitief antidumpingrecht ingesteld op kaliumchloride, ingedeeld onder de GN-codes 31042010, 31042050 en 31042090, en op speciale samenstellingen (dat wil zeggen kaliumchloride met aanvullende vruchtbaar makende elementen, met een K2O-gehalte van 35 % of meer doch niet meer dan 62 % van het droge, watervrije product), ingedeeld onder de GN-codes ex31052010 (TARIC-codes 3105201010 en 3105201020), ex31052090 (TARIC-codes 3105209010 en 3105209020), ex31056090 (TARIC-codes 3105609010 en 3105609020), ex31059091 (TARIC-codes 3105909110 en 3105909120) en ex31059099 (TARIC-codes 3105909910 en 3105909920), van oorsprong uit Belarus en Rusland.