Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. vroegtijdig
  op tijd; vroeg
  "vroegtijdig vertrekken/overlijden"
  Synoniemen: tijdig, accuraat, nauwgezet, nauwkeurig, prompt, stipt, zorgvuldig, punctueel
 2. vroegtijdig
  te vroeg; voorbarig
  Synoniemen: voorbarig, ontijdig, prematuur

Voorbeeldzinnen

 1. Verbod op vroegtijdig in omloop brengen
 2. Hygiëne, gezondheidsleer, voorkomen van ziekten, vroegtijdig opsporen van ziekten
 3. Vroegtijdig in omloop komen wordt gesanctioneerd middels passende contractuele boetes.
 4. Schermvoorbeeld van een bevoegde autoriteit die wordt geraadpleegd over het vroegtijdig wissen van persoonlijke gegevens
 5. Het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten en het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs en opleiding is een bijzondere uitdaging.
 6. het vroegtijdig van school gaan tegengaan en het tertiaire onderwijs beter aanpassen aan de eisen van de arbeidsmarkt.
 7. Etikettering bij vroegtijdig voldoen aan de eisen die gelden voor de fasen III A, III B en IV
 8. In zulke gevallen kunnen de consumenten zich ervan willen verzekeren dat zij de gekochte goederen of diensten vroegtijdig ontvangen.
 9. De uitbetalingen worden in ieder geval uiterlijk stopgezet op het moment dat de vroegtijdig beëindigde PPA oorspronkelijk zou aflopen.
 10. Een dergelijke nauwere coördinatie dient onder meer het volgende te behelzen: vroegtijdig onderling overleg over beleidsaangelegenheden, opstelling van documenten van gemeenschappelijk belang en ontwerpprojecten.