Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. voorbarig
  te vroeg; voorbarig
  "een voorbarige conclusie/besluit"
  Synoniemen: ontijdig, prematuur, vroegtijdig
 2. voorbarig
  nog niet aan de orde
  "Het een in voorbariger dan het andere."

Voorbeeldzinnen

 1. In dit stadium zou het derhalve voorbarig zijn om de prijzen op retailniveau te reguleren.
 2. In afwachting van de resultaten van raadplegingen over een nieuwe btw-strategie, die vorm moet geven aan een toekomstige regeling en overeenkomstige niveaus van harmonisatie, zou het voorbarig zijn een definitief niveau voor het normale tarief vast te stellen of een wijziging van het minimumniveau te overwegen.
 3. Als het niet in de wacht slepen van dit contract tot een inkomstendaling van 40 % of meer op de traditionele markt van de maatschappij leidt, zoals ook in een ander scenario is voorzien, ontstaat er volgens de Commissie een situatie waartegen geen enkel herstructureringsplan, met of zonder overheidssteun, is opgewassen; hierop anticiperen is in dit stadium nog erg voorbarig.
 4. Hoewel wordt erkend dat de maatschappij zich inspant om het in het rapport vastgestelde voortgangsniveau te bereiken, en dat zowel de maatschappij als de Thaise burgerluchtvaartdienst ten zeerste bereid blijken tot samenwerking, wordt een beslissing om Phuket Air van de EG-lijst te schrappen nog steeds voorbarig geacht in afwachting van de ontvangst en evaluatie van afdoend bewijs van de volledige uitvoering van het correctief plan dat de maatschappij momenteel voltooit.
 5. In de punten 68 tot 71 van de communautaire kaderregeling voor staatssteun ten behoeve van het milieu (PB C 37 van 3.2.2001, blz. 3) wordt verwezen naar de verbintenis in het Protocol van Kyoto, dat door de lidstaten en de Gemeenschap is ondertekend, om de uitstoot van broeikasgassen te beperken of te verminderen maar er wordt ook gesteld dat het voorbarig is nu al de […] voorwaarden voor de machtiging [….] van de eventuele staatssteun van de lidstaten met het oog daarop vast te stellen.