Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. volstrekt
  rechtstreeks
  Synoniemen: regelrecht, absoluut, onvermengd, onvoorwaardelijk, zuiver, puur
 2. volstrekt
  buitensporig; met grote gevolgen
  Synoniemen: verregaand, vergaand, absoluut, onvermengd, onvoorwaardelijk, zuiver, puur
 3. volstrekt
  driedubbel; drievoudig; driema(a)l(ig)
  Synoniemen: drievoudig, driedubbel, drievuldig, driewerf, triple, absoluut, onvermengd, onvoorwaardelijk, zuiver, puur
 4. volstrekt
  op-en-top; echt
  Synoniemen: rasecht, volbloed, pur sang, absoluut, onvermengd, onvoorwaardelijk, zuiver, puur
 5. volstrekt
  volkomen
  "volstrekte onzin"
  Synoniemen: absoluut
 6. volstrekt
  geheel en al
  "Dit geschiedde onder volstrekte geheimhouding."

Bijwoord

 1. volstrekt
  geheel en al, in het geheel
  "Dat is volstrekt uitgesloten."

Voorbeeldzinnen

 1. Hierin wordt volstrekt niet bepaald dat deze heffing verschuldigd was in plaats van de bedrijfsbelasting.
 2. Zelfs huurders die dezelfde bedrijfsactiviteiten uitoefenen kunnen een volstrekt verschillende omzet hebben afhankelijk van hun efficiëntie.
 3. (Geef een cijfer van 1 tot 5, waarbij 1 = volstrekt niet nuttig, 5 = zeer nuttig.)
 4. Dat zal het geval zijn wanneer:a) in beide richtingen volstrekt identieke instrumenten worden gebruikt; of
 5. Er is geen marktprijs voor de garanties betaald. Zij waren immers volstrekt gratis.
 6. informatie alleen bestemd voor de voorzitter van het Parlement, in gevallen waarin dit om volstrekt uitzonderlijke redenen gerechtvaardigd is;
 7. Volgens Frankrijk beslist de overheid op een volstrekt onafhankelijke manier over steun ten voordele van bepaalde economische sectoren.
 8. Ten aanzien van de garanties van de Stad en AGVO merkt de Commissie op dat voor die garanties geen marktprijs is betaald, omdat zij volstrekt gratis waren.
 9. Ten opzichte van het totale ingebrachte kapitaal kwam dit neer op nog geen 3 % per jaar, een percentage dat volstrekt niet als marktconform kan worden beschouwd.
 10. Omdat dit echter volstrekt niet voldoende was besloot de stad Hamburg al in 1986 om 24 % van de WK-aandelen (212,160 miljoen DEM) aan HLB over te dragen.