Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. volbloed
  op-en-top
  Synoniemen: pur sang, raszuiver, rasecht
 2. volbloed
  op-en-top; echt
  Synoniemen: rasecht, pur sang, absoluut, onvermengd, onvoorwaardelijk, volstrekt, zuiver, puur

Zelfstandig naamwoord

 1. volbloed (de ~ | meervoud volbloeden)
  paard v.e. zuiver ras; raspaard
  "dit paard is een volbloed"
  Synoniemen: raspaard, pur_sang

Voorbeeldzinnen

 1. volbloed
 2. [ ] volbloed
 3. Inzameling van volbloed
 4. 32009 L 0135: Richtlijn 2009/135/EG van de Commissie van 3 november 2009 houdende toestemming voor tijdelijke afwijkingen van bepaalde criteria voor donors van volbloed en bloedbestanddelen, zoals vastgelegd in bijlage III bij Richtlijn 2004/33/EG, in de context van een risico van tekorten als gevolg van de A(H1N1)-grieppandemie (PB L 288 van 4.11.2009, blz. 7).”.
 5. Richtlijn 2009/135/EG van de Commissie van 3 november 2009 houdende toestemming voor tijdelijke afwijkingen van bepaalde criteria voor donors van volbloed en bloedbestanddelen, zoals vastgelegd in bijlage III bij Richtlijn 2004/33/EG, in de context van een risico van tekorten als gevolg van de A(H1N1)-grieppandemie [2], moet in de Overeenkomst worden opgenomen,