Betekenis

Werkwoord

 1. voeren
  in uitvoering hebben; organiseren
  "het bevel voeren"
  Synoniemen: houden
 2. voeren
  (van een weg) zich uitstrekken
  "regelrecht naar zee voeren"
  Synoniemen: leiden, lopen
 3. voeren
  van voering voorzien
  "een rok/jas voeren"
 4. voeren
  in een bepaalde richting doen gaan
  "het land naar de [ondergang/afgrond] voeren"
  Synoniemen: leiden
 5. voeren
  geleiden, ergens heen brengen
  "De gijzelaar werd geblinddoekt naar het schavot gevoerd."
 6. voeren
  kleding aan de binnenkant van een isolerende laag voorzien
  "Deze jas is met bont gevoerd."
 7. voeren
  dieren te eten geven
  "Voer dat maar aan de varkens!"
 8. voeren
  een kind eten in de mond stoppen
  "Het duurt uren om Jantje te voeren."

Voorbeeldzinnen

 1. Laat mij het woord voeren.
 2. Wij voeren koffie in uit Brazilië.
 3. Dokters weigerden om een tweede operatie uit te voeren.
 4. Het is een goed idee, maar moeilijk om uit te voeren.
 5. Ze was niet rijk genoeg om haar hond elke dag vlees te voeren.
 6. Hij was zo vriendelijk ons met zijn boot naar het eiland te voeren.
 7. Uit te voeren acties
 8. uit te voeren berekeningen:
 9. Voeren van een beroepstitel
 10. Uit te voeren acties