Betekenis

Werkwoord

 1. verzamelen
  bijeenkomen, zich verzamelen
  "verzamelen bij [Marietje/'de kerk']"
  Synoniemen: samenkomen, verenigen, bijeenkomen
 2. verzamelen
  uit verschillende richtingen of bronnen bijeenbrengen
  "gegevens/materiaal verzamelen"
  Synoniemen: bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenkrijgen, rapen, samenbrengen, verenigen, vergaren, paren, vergaderen, accumuleren, ophopen, opeenhopen
 3. verzamelen
  iets samenvoegen tot een groter geheel.
  meerdere verzamelingen of groepen met elkaar doen samensmelten.
  Synoniemen: samenvoegen, aggregeren, bijeenhopen
 4. verzamelen
  een collectie aanleggen; verzamelen
  "postzegels/munten/sigarenbandjes verzamelen"
  Synoniemen: collectioneren, sparen
 5. verzamelen
  bijeenbrengen
 6. verzamelen
  een verzameling hebben of aanleggen van
 7. verzamelen
  ''zich ~'': bijeenkomen

Voorbeeldzinnen

 1. Je moet meer informatie verzamelen.
 2. Autoramen verzamelen vorst op winterse ochtenden.
 3. Ze probeerden hout te verzamelen in het bos.
 4. Alle zinnen die we verzamelen geven we uit onder de licentie Creatieve Commons - Naamsvermelding.
 5. Ze verdienen hun brood met het verzamelen en verkopen van oude kranten.
 6. Maar weet je, het zou toch jammer zijn om al deze zinnen te verzamelen en voor onszelf te houden, omdat je er zoveel mee kunt doen. Daarom is Tatoeba open. Onze broncode is open. Onze gegevens zijn open.
 7. VERZAMELEN VAN INTRASTAT-GEGEVENS
 8. Verzamelen en vervoer
 9. Verzamelen van seismische gegevens
 10. Verzamelen en verdere verwerking