Betekenis

Werkwoord

 1. verwezenlijken
  realiseren; ten uitvoer brengen; verwezenlijken; werkelijkheid maken; verwerkelijken
  "je plannen verwezenlijken"
  Synoniemen: effectueren, implementeren, verwerkelijken, realiseren

Voorbeeldzinnen

 1. een programma om deze doelstellingen te verwezenlijken.
 2. PRIORITEITEN VAN HET JAAR, TE VERWEZENLIJKEN DOELSTELLINGEN EN VERWACHTE RESULTATEN
 3. ongeschiktheid van bestaande mechanismen om de doelstelling te verwezenlijken;
 4. Om de doelstellingen van artikel 2 te verwezenlijken:
 5. HSY slaagde er niet in dit doel te verwezenlijken.
 6. Het EMRP zal deze doelstellingen op de volgende manier verwezenlijken:
 7. Dit valt eenvoudig te verwezenlijken door gekoppelde websites te maken.
 8. PRIORITEITEN VAN HET JAAR, TE VERWEZENLIJKEN DOELSTELLINGEN EN GEPLANDE RESULTATEN
 9. Om dit te verwezenlijken, gelden de volgende minimumcriteria:
 10. Teneinde de in lid 1 bedoelde doelstellingen te verwezenlijken: