Betekenis

Zelfstandig naamwoord

 1. verscheiden
  het intreden van deze toestand
  Synoniemen: dood, heengaan, overlijden
 2. verscheiden
  anders; afwijkend; waarin onderscheid gemaakt wordt; verschillend; verschillend; verschillend; uiteenlopend
  "de boeken zijn onderling zeer verscheiden"
  Synoniemen: verschillend, anders, different, disparaat, gedifferentieerd, onderscheiden, uiteenlopend, divers
 3. verscheiden
  dood, overlijden
  "Zijn verscheiden kwam onverwachts."

Werkwoord

 1. verscheiden
  overlijden, doodgaan
  "Toen hij verscheidde gaf dat grote beroering in de gemeenschap."

Bijvoeglijk naamwoord

 1. verscheiden
  van variërende aard
  "Hij hield zich met verscheidene zaken bezig."

Voorbeeldzinnen

 1. Verscheiden textielafval
 2. Voor wetenschappelijke experimenten wordt gebruikgemaakt van zeer verscheiden vissoorten, die een breed spectrum bestrijken van habitats, gedragingen en eisen die zij stellen aan hun milieu en hun verzorging.
 3. Wolfraamelektroden vinden toepassing in heel verscheiden industriesectoren, zoals de bouw, de scheepsbouw, de automobielindustrie, mariene, chemische en nucleaire engineering, de ruimtevaartindustrie en olie- en gaspijpleidingen.
 4. Het zou vrijwel onmogelijk zijn om voor een product dat zo verscheiden is als het onderzochte product passende prijscategorieën vast te stellen, teneinde een dergelijke ongerechtvaardigde last te vermijden.
 5. „Goede milieutoestand”: de milieutoestand van de mariene wateren wanneer deze tot ecologisch verscheiden en dynamische oceanen en zeeën leiden die schoon, gezond en gelet op hun intrinsieke omstandigheden productief zijn, en wanneer het gebruik van het mariene milieu op een duurzaam niveau is, aldus het potentieel voor gebruik en activiteiten door de huidige en toekomstige generaties veilig stellend, dat wil zeggen:
 6. In verband met het begrip „plaats van inlading” dient te worden opgemerkt dat zich in de export van landbouwproducten vanuit commercieel en administratief oogpunt zeer verscheiden situaties voordoen. Het is bijgevolg lastig om één algemene regel vast te stellen en daarom dienen de lidstaten te kunnen bepalen welke de meest geschikte plaats is voor het verrichten van de fysieke controles van landbouwproducten die met restitutie worden uitgevoerd.