Betekenis

Werkwoord

 1. vergaren
  uit verschillende richtingen of bronnen bijeenbrengen
  "kennis/informatie vergaren"
  Synoniemen: verzamelen, bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenkrijgen, rapen, samenbrengen, verenigen, paren, vergaderen, accumuleren, ophopen, opeenhopen
 2. vergaren
  bijeenbrengen.
  "Na jaren had zij heel wat schilderijtjes vergaard."

Voorbeeldzinnen

 1. bewijs te vergaren of
 2. bewijs te vergaren;
 3. de te vergaren gegevens (hoofdstuk 2)
 4. De te vergaren gegevens zijn opgesomd in hoofdstuk 3.
 5. "Monospectrale beeldsensoren" (6): deze zijn geschikt voor het vergaren van beeldgegevens van één afzonderlijke spectrumband.
 6. De bodem mag trechtervormig zijn om het stof beter te kunnen vergaren.
 7. Het intellectuele-eigendomsrechtenbeleid van de gemeenschappelijke onderneming Artemis moet het vergaren en benutten van kennis bevorderen.
 8. Het intellectuele-eigendomsrechtenbeleid van de gemeenschappelijke onderneming ENIAC moet het vergaren en benutten van kennis bevorderen.
 9. "Multispectrale beeldsensoren" (6): deze zijn geschikt voor het gelijktijdig of serieel vergaren van beeldgegevens van twee of meer afzonderlijke spectrumbanden.
 10. "Multispectrale beeldsensoren" (6): deze zijn geschikt voor het gelijktijdig of serieel vergaren van beeldgegevens van twee of meer afzonderlijke spectrumbanden.