Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. verfijnd
  met veel nuances en verfijningen
  "zijn techniek is verfijnd"
  Synoniemen: gecultiveerd, gesofistikeerd, precieus, sophisticated, fijn, geraffineerd

Verwijzingen

Werkwoord

 1. verfijnd is een vervoeging van verfijnen

Voorbeeldzinnen

 1. Fase IV Verfijnd prototype op testbank IV.2011
 2. Dit beginsel is door het Hof van Justitie in een aantal zaken aanvaard en verfijnd.
 3. Overeenkomstig Richtlijn 86/609/EEG moeten proeven met gewervelde dieren worden vervangen, beperkt of verfijnd.
 4. De elementen waarmee de bevraging moet worden verfijnd, staan in punt 1.2.2.1.
 5. Gedurende die proeven zijn de beproevingsmethoden op een aantal punten verfijnd.
 6. Muizen beschikken over een uiterst verfijnd gehoor en zijn gevoelig voor ultrageluiden.
 7. Fase V Productie van één verfijnd OSI XeFDS I.2012 – III.2012 (één basiseenheid, vier sensoren/twee paar sensoren)
 8. De huidige formule moet worden verfijnd, zodat ze uitsluitend betrekking heeft op de directe kosten voor dergelijke reizen.
 9. Voor de duidelijkheid dienen bepaalde regels zoals bepaald in Besluit ECB/2007/5 verder te worden verfijnd,
 10. De vermelding mag alleen worden gebruikt als de dierproeven volledig door een alternatieve methode zijn vervangen (en dus niet als de dierproeven zijn verminderd of verfijnd).