Betekenis

Werkwoord

 1. verenigen
  bijeenkomen, zich verzamelen
  "hier verenigen zich beide rivieren"
  Synoniemen: samenkomen, verzamelen, bijeenkomen
 2. verenigen
  uit verschillende richtingen of bronnen bijeenbrengen
  Synoniemen: verzamelen, bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenkrijgen, rapen, samenbrengen, vergaren, paren, vergaderen, accumuleren, ophopen, opeenhopen
 3. verenigen
  afzonderlijke delen tot één geheel maken
  "Het was de droom van Schuman geheel Europa te verenigen ."

Voorbeeldzinnen

 1. Hij heeft geprobeerd de verschillende groepen te verenigen.
 2. Laten we het nuttige en het aangename verenigen
 3. Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede.
 4. Het is altijd mogelijk om een aanzienlijk aantal mensen te verenigen in liefde, zolang er andere mensen overblijven om hun agressieve uitingen te incasseren.
 5. Deze beide rollen vallen niet met elkaar te verenigen.
 6. De lidstaten kunnen zich ook verenigen om daarbij op transnationaal niveau samen te werken.
 7. Duitsland heeft niet specifiek aangetoond waarom de terugvordering niet te verenigen zou zijn met behoorlijk bestuur.
 8. In geen van de verstrekte uittreksels kwam een bepaling voor die deze schijnbaar tegenstrijdige aspecten met elkaar kon verenigen.
 9. De verplaatsingssnelheid van de machine moet te verenigen zijn met de snelheid van een bestuurder te voet.
 10. Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de