Betekenis

Telwoord

 1. veertien
  4 + 10, in Arabische cijfers 14, in Romeinse cijfers XIV.

Voorbeeldzinnen

 1. Op de lijst staan veertien kandidaten.
 2. De derde krijgt hiervoor ten minste veertien kalenderdagen.
 3. kalveren moeten meer dan veertien dagen oud zijn;
 4. Naar schatting zullen er ongeveer veertien dienstverleningscontracten worden aangegaan.
 5. In totaal hebben veertien lidstaten om nauwere samenwerking verzocht.
 6. geboorte van een kind: tien dagen, op te nemen binnen veertien weken na de geboorte;
 7. Ook veertien onafhankelijke importeurs en/of gebruikers beantwoordden de vragenlijst volledig en maakten hun standpunt bekend.
 8. bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk.
 9. Adviezen worden aangenomen met een meerderheid van 31 stemmen, van ten minste veertien delegaties.”.
 10. Het Bureau bestaat uit de Voorzitter en de veertien ondervoorzitters van het Parlement.