Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. universitair
  mbt. de of een universiteit; universitair; mbt. wetenschap
  "universitair onderwijs/(hoofd)docent"
  Synoniemen: academisch, wetenschappelijk, koel, nuchter, zakelijk

Voorbeeldzinnen

 1. universitair onderwijs
 2. Volwasseneneducatie op universitair niveau
 3. hoger, niet-universitair onderwijs
 4. hoger of universitair onderwijs
 5. het Europees Universitair Instituut te Florence;
 6. Arbeiderstehuis, accommodatie op bouwplaats, studententehuis, universitair centrum enz.
 7. vaststellen van betere raamvoorwaarden voor doeltreffender universitair onderzoek;
 8. Ter afsluiting van deze opleiding moet met goed gevolg een examen op universitair niveau worden afgelegd.
 9. lessen die particulier door docenten worden gegeven en betrekking hebben op het school- of universitair onderwijs;
 10. Dit examen moet op universitair niveau staan en gelijkwaardig zijn aan het in artikel 46, lid 1, eerste alinea, bedoelde afsluitende examen.