Sorry, de betekenis van het woord 'universitair' is (nog) niet opgenomen in ons woordenboek

Voorbeeldzinnen

  1. universitair onderwijs
  2. Volwasseneneducatie op universitair niveau
  3. hoger, niet-universitair onderwijs
  4. hoger of universitair onderwijs
  5. het Europees Universitair Instituut te Florence;
  6. Arbeiderstehuis, accommodatie op bouwplaats, studententehuis, universitair centrum enz.
  7. vaststellen van betere raamvoorwaarden voor doeltreffender universitair onderzoek;
  8. Ter afsluiting van deze opleiding moet met goed gevolg een examen op universitair niveau worden afgelegd.
  9. lessen die particulier door docenten worden gegeven en betrekking hebben op het school- of universitair onderwijs;
  10. Dit examen moet op universitair niveau staan en gelijkwaardig zijn aan het in artikel 46, lid 1, eerste alinea, bedoelde afsluitende examen.