Betekenis

Zelfstandig naamwoord

 1. toevlucht (de ~)
  iemand op je altijd kunt rekenen; iem. op wie men vertrouwen kan; iets dat bescherming biedt
  "zijn toevlucht nemen tot iets"
  Synoniemen: toeverlaat, hoop

Voorbeeldzinnen

 1. Wanneer alleen maar de dood overblijft, is de laatste toevlucht om voor voedsel te bedelen.
 2. De gebruikte methoden om stress te verwerken zijn verschillend van man tot vrouw: mannen zoeken hun toevlucht hoofdzakelijk in alcohol, terwijl vrouwen hun stress verwerken door te chatten.
 3. Om de investering te starten, in afwachting van toekenning van de steun, had zij haar toevlucht genomen tot kortlopende bankkredieten.
 4. Bedrijven die, zoals EDF, hun toevlucht tot obligatieleningen nemen, vragen onafhankelijke rating-kantoren regelmatig hun insolventierisico te beoordelen.
 5. Daarom is toevlucht tot een andere redelijke grondslag gezocht voor de berekening van de normale waarde overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder a), van de basisverordening.
 6. Als het doel is om in de hele Europese Unie tot één vennootschapsbelastingniveau te komen, moet de Commissie haar toevlucht nemen tot belastingharmonisatiemaatregelen.
 7. Met de toename van de interbancaire betalingssystemen is de toevlucht tot de nationale schatkist voor inkomende en uitgaande betalingen sterk afgenomen” [93].
 8. Daarnaast nam China volgens de beschikbare informatie zijn toevlucht tot ingevoerde grondstoffen: zo worden er momenteel aanzienlijke hoeveelheden cokeskool uit Australië ingevoerd.
 9. Men neemt zijn toevlucht tot SIV’s omdat ze geen invloed hebben op de balans en door de banken niet hoeven te worden geconsolideerd.
 10. In tegenstelling tot niet-boombewonende laboratoriumdieren is de vluchtrespons van primaten ten aanzien van grondbewonende roofdieren niet horizontaal maar verticaal gericht; zelfs de minst tot klimmen geneigde soorten zoeken dan hun toevlucht in bomen of op rotspartijen.