Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. tijdig
  op tijd; vroeg
  "tijdig geïnformeerd worden"
  Synoniemen: vroegtijdig, accuraat, nauwgezet, nauwkeurig, prompt, stipt, zorgvuldig, punctueel
 2. tijdig
  op het juiste moment
  "Het was tijdig aangegeven dat we naar links moesten afslaan."

Voorbeeldzinnen

 1. Ze kwam tijdig op school aan ondanks de sneeuwstorm.
 2. tijdig
 3. tijdig opbouwend commentaar geven.
 4. De beoordeling wordt tijdig uitgevoerd.
 5. en zij geven tijdig antwoord op vragen.
 6. Het goed is niet tijdig geleverd/de dienst is niet tijdig verricht (verwachte of afgesproken termijn).
 7. Sinds 2001 voldoet Konas al zijn belastingen regelmatig en tijdig.
 8. het tijdig actualiseren van realtimeverkeersinformatie door de ITS-dienstaanbieders.
 9. tijdig stappen worden ondernomen om tekortkomingen te corrigeren.
 10. Corrigerende maatregelen worden tijdig en doeltreffend gedocumenteerd, begonnen en voltooid.