Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. substantieel
  aanzienlijk
  "een substantiële bijdrage"

Voorbeeldzinnen

 1. De risicoposities moeten eveneens substantieel worden teruggebracht.
 2. De risicoposities moeten substantieel worden teruggebracht.
 3. Het aandeel van particulieren moet in casu dan ook als substantieel worden beschouwd.
 4. Doordat de luchthaven DHL heeft binnengehaald, komt het tot een substantieel scherpere omzetstijging.
 5. Er is geen reden waarom dit in KP7 substantieel zou veranderen.
 6. Andere waren echter van mening dat EN 13869:2002 eerst substantieel herzien moest worden.
 7. Tijdens eerdere programmaperiodes hebben de Structuurfondsen substantieel geïnvesteerd in onderwijs- en opleidingssystemen.
 8. de wetgeving van de lidstaat waar hij woont, indien hij aldaar een substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden verricht,
 9. De stijging is substantieel, zowel nominaal als met inachtneming van het uitzonderlijk grote verschil tussen de marktprijzen en de interventieprijs.
 10. Derhalve is de Autoriteit van mening dat de veranderingen eerder als administratief en technisch moeten worden beschouwd dan als substantieel.