Betekenis

Zelfstandig naamwoord

 1. substantie (de ~ | meervoud substanties)
  datgene waarop iets berust
  Synoniemen: fundament, grond, hoeksteen, initia, pijler, basis, voet, grondslag, ondergrond
 2. substantie (de ~ | meervoud substanties)
  het voornaamste deel van een geheel
  "in substantie"
  Synoniemen: kern, essentialia, essentie, grond, hoofdpunt, hoofdzaak, hypostase, kernpunt, kwintessens, zwaartepunt, wezen, primaat
 3. substantie (de ~ | meervoud substanties)
  stof; substantie; materie
  "een giftige/vloeibare/toxische substantie"
  Synoniemen: materie, stof
 4. substantie
  stof (stoffen)

Voorbeeldzinnen

 1. Farmacologisch werkzame substantie(s)
 2. Farmacologisch werkzame substantie(s)
 3. Brandwond/Brandblaar (door hitte, koude of chemische substantie)
 4. De substantie acetylisovaleryltylosine is in bijlage I opgenomen voor varkens.
 5. De substantie sorbitansesquioleaat is nauw verwant aan de substantie sorbitantrioleaat, die in bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 is opgenomen voor alle voedselproducerende soorten.
 6. De volgende substantie(s) wordt (worden) opgenomen in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2377/90:
 7. Het deed de aanbeveling die substantie in bijlage II op te nemen voor alle voedselproducerende soorten.
 8. De volgende substantie wordt opgenomen in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2377/90:
 9. De volgende substantie wordt opgenomen in bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90:
 10. De volgende substantie(s) wordt (worden) opgenomen in bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90