Betekenis

Werkwoord

 1. structureren
  orde brengen in; een ordening aanbrengen; structuur aanbrengen; ordenen
  "['je gedachten'/'je leven'/'je werk'] structureren"
  Synoniemen: ordenen, rangschikken, schikken

Voorbeeldzinnen

 1. Beheermaatschappijen moet enige flexibiliteit worden geboden bij het structureren van hun risicobeheerorganisatie.
 2. BONUS moet ook bijdragen tot het opzetten en structureren van de EOR in het Oostzeegebied.
 3. Lesgeven is een essentieel middel voor het structureren en verspreiden van kennis en zou derhalve als een waardevolle optie moeten worden beschouwd binnen de loopbaantrajecten van onderzoekers.
 4. het aantal aan het instrument verbonden activiteiten, zoals marktonderzoek, het zoeken van en onderhandelen met intermediairs, het structureren van transacties, afsluiting, toezicht en verslaglegging.
 5. De lidstaten schrijven voor dat beleggingsondernemingen hun provisies niet zodanig structureren of in rekening brengen dat de verschillende plaatsen van uitvoering ongelijk worden behandeld.
 6. Aangezien T2S-diensten aan CSD’s worden aangeboden, is het belangrijk de relatie met hen te structureren gedurende de gehele ontwikkeling, migratie en erop volgende exploitatie van T2S.
 7. Met name de vaststelling van gemeenschappelijke termijnen voor de vervulling van bepaalde verplichtingen of administratieve taken moet de relaties tussen de verzekerden en de organen helpen verduidelijken en structureren.
 8. Deze richtlijn voorziet in de behoefte de lidstaten steun te verlenen door het faciliteren en structureren van de uitwisseling van kennis en beste praktijken voor de bevordering van de aankoop van schone en energiezuinige voertuigen.
 9. Er wordt tevens steun ter beschikking gesteld voor netwerkvorming van onderzoekers uit derde landen in lidstaten en geassocieerde landen, om ervoor te zorgen dat zij hun contacten met de regio van herkomst verder kunnen structureren en uitbouwen.
 10. Aangezien muizen, en met name de albinostammen, slecht zien, vertrouwen zij in hoge mate op hun geurzin, en structureren daarom hun milieu door het aanbrengen van een patroon van urinesporen.