Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. strafrechtelijk
  volgens of met betr. tot het strafrecht
  "(een) strafrechtelijk(e) onderzoek/vervolging/procedure/bepaling"
  Synoniemen: penaal, poenaal, crimineel

Voorbeeldzinnen

 1. justitiële samenwerking op civielrechtelijk en strafrechtelijk gebied;
 2. essentiële kenmerken van het strafrechtelijk bestel:
 3. Justitiële samenwerking op civielrechtelijk en strafrechtelijk gebied
 4. de aard (administratief of strafrechtelijk) van de sancties;
 5. Veld 2.010: strafrechtelijk referentienummer (Criminal Reference Number — CRN)
 6. Samenwerking op juridisch en justitieel gebied (civiel- en strafrechtelijk) en op het gebied van de politie.
 7. Voorzover deze invloed strafrechtelijk relevant is, wordt deze onderzocht door de Berlijnse gerechtelijke instanties.
 8. tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van verontreiniging vanaf schepen
 9. Deze richtlijn stelt maatregelen vast op strafrechtelijk gebied teneinde het milieu doeltreffender te beschermen.
 10. deskundigen die zijn aangesteld voor het verrichten van strafrechtelijk onderzoek, met name ter bestrijding van seksueel geweld”.