Betekenis

Werkwoord

 1. stoten
  met schok verplaatsen
  "iemand omver stoten"
 2. stoten
  (een gewicht) boven de schouders brengen en daarna omhoog heffen
  "(zestig) kilo stoten"
 3. stoten
  een stoot uitvoeren
 4. stoten
  door een stoot bezeren
  "je knie tegen/aan de rand van het bed stoten"
 5. stoten
  (van roofvogels) met kracht op een prooi neerschieten
 6. stoten
  met een korte snelle beweging (weg)duwen

Verwijzingen

Werkwoord

 1. stoten is een vervoeging van aanstoten
 2. stoten is een vervoeging van afstoten
 3. stoten is een vervoeging van doorstoten
 4. stoten is een vervoeging van fijnstoten
 5. stoten is een vervoeging van instoten
 6. stoten is een vervoeging van misstoten
 7. stoten is een vervoeging van neerstoten
 8. stoten is een vervoeging van omstoten
 9. stoten is een vervoeging van openstoten
 10. stoten is een vervoeging van opstoten
 11. stoten is een vervoeging van terugstoten
 12. stoten is een vervoeging van toestoten
 13. stoten is een vervoeging van uitstoten
 14. stoten is een vervoeging van wegstoten

Voorbeeldzinnen

 1. Gegevens over een af te stoten bedrijfsonderdeel
 2. Drax stelde voor om de Eggborough-centrale af te stoten.
 3. Algemene informatie over het af te stoten bedrijfsonderdeel
 4. Wees voorzichtig om „stoten” tijdens het koken te voorkomen.
 5. .3 een stevige helm die doelmatige bescherming biedt tegen stoten;
 6. wat betreft de verkorting van de balans, de verbintenis het verzekeringsbedrijf af te stoten, ING Direct Verenigde Staten en andere vóór eind 2013 af te stoten bedrijfsonderdelen:
 7. Tot slot werd echter toegezegd om BGB Ireland plc. in Dublin af te stoten.
 8. In deze VPP stoten exploitanten met een machtspositie via een veilingprocedure virtueel productiecapaciteit af.
 9. Vanaf 1999 was Bull opnieuw verplicht om activa af te stoten en personeel te ontslaan.
 10. stoten ten gevolge van langsbewegingen in de trein en speling in de koppeling