Verwijzingen

Werkwoord

  1. sterken is een vervoeging van aansterken

Voorbeeldzinnen

  1. Sterken brengen sterken voort
  2. De besluitvormingspraktijk van de Commissie en de communautaire rechtbanken zou Oostenrijk in zijn standpunt sterken.
  3. blijven streven naar universalisering en versterking van het IAEA-veiligheidscontrolesysteem teneinde een grotere opspoorbaarheid van schendingen van nonproliferatieverplichtingen te garanderen, met name door de aanneming en uitvoering door alle betrokken staten van de integrale-waarborgovereenkomst samen met het aanvullend protocol, en, voor zover van toepassing, het herziene protocol inzake kleine hoeveelheden, als mede om het veiligheidscontrolesysteem verder te ver sterken;