Verwijzingen

Werkwoord

 1. spitsen is een vervoeging van toespitsen

Voorbeeldzinnen

 1. zijn aandacht toe te spitsen op punten die van maatschappelijk belang zijn en worden gekenmerkt door een onderzoekscomponent en een primaire gemeenschapsdimensie;
 2. Het voorziet in drie categorieën maatregelen: overdrachten om de activiteiten van de groep toe te spitsen op de kerntaken, een industriële reorganisatie en een financiële herstructurering.
 3. Het GCO zal bijdragen tot de ontwikkeling van duurzaam vervoer in Europa door zijn aandacht toe te spitsen op de volgende onderwerpen:
 4. De vermindering in 2003 was voornamelijk te danken aan een hervorming van het saneringsprogramma om dit meer toe te spitsen op zijn kernopdracht en de sanering te versnellen.
 5. Bull had sinds verscheidene jaren in internettechnologieën geïnvesteerd, door haar commercieel aanbod op de concepten „e-diensten” en „netinfrastructuur” toe te spitsen.
 6. In het licht van zijn objectieve werking ging een dergelijk systeem dus verder dan hetgeen noodzakelijk was om de Nederlandse dealers aan te sporen hun beste inspanningen toe te spitsen op hun contractgebied.
 7. De inspanningen zijn toe te spitsen op het waarborgen van gelijke kansen, onder meer door iedereen toegang te bieden tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, in het bijzonder op sociaal gebied.
 8. Het is belangrijk netwerken te vormen en de aandacht op multiplicatoreffecten toe te spitsen (inclusief het gebruik van de informatie- en communicatietechnologieën (ICT)). Beide aspecten zullen worden weerspiegeld in de soorten activiteiten en de verscheidenheid van organisaties.
 9. Markttoezicht is noodzakelijk om vast te stellen in welke sectoren de markt niet goed functioneert voor consumenten en bedrijven, en om het internemarktbeleid op deze gebieden toe te spitsen.
 10. Het moet ertoe bijdragen de politieke aandacht in alle lidstaten toe te spitsen en alle betrokkenen te mobiliseren om de nieuwe raamstrategie voor non-discriminatie en gelijke kansen van de Europese Unie vooruit te helpen, ook na 2007.