Betekenis

Onbepaald voornaamwoord

 1. sommigen
  bepaalde personen, gewoonlijk een kleine minderheid
  "Door sommigen wordt dit scherp veroordeeld"

Voorbeeldzinnen

 1. Sommigen geloven dat zeven een geluksgetal is.
 2. Sommigen zeggen dit, en anderen zeggen dat.
 3. Sommigen geloven dat zeven een geluksgetal is.
 4. Sommigen zeggen dat hij nooit bestaan heeft.
 5. Volgens mij zijn alle mensen goed, maar sommigen zijn beter!
 6. Volgens sommigen dankt Colonnata zijn naam aan een daar aanwezige kolonie slaven die daar voor de Romeinen in de marmergroeven moesten werken.
 7. Volgens sommigen was de onderneming zelfs niet in staat geweest op de markt de nodige liquide middelen te vinden, mocht haar rating zijn verlaagd.
 8. De openbare versies van de aangevulde dossiers stonden ook ter inzage van alle belanghebbenden en sommigen hebben deze dossiers verschillende malen onderzocht.
 9. De EG-producenten zijn reeds bezig met de sanering van hun bedrijven als gevolg van zware verliezen waardoor sommigen hun bedrijf reeds hebben gesloten, en anderen hun betalingen hebben gestaakt of hun faillissement hebben aangevraagd.
 10. Daar bevroren zalm, zoals sommigen aanvoerden, goedkoper is dan verse zalm vanwege een gering verschil in de productiekostenstructuur, zou toepassing van dezelfde invoerprijs in feite leiden tot een uitsluiting van bevroren zalm van de EG-markt.