Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. slagvaardig
  ad rem; paraat
  "een slagvaardig(e) bestuur/organisatie"
  Synoniemen: gevat, ad rem, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 2. slagvaardig
  flink aanpakkend
  "een slagvaardig antwoord"
  Synoniemen: doortastend, besluitvaardig, daadkrachtig, voortvarend

Voorbeeldzinnen

 1. Duitsland lichtte in zijn opmerkingen allereerst de redenen voor de overdracht van de toenmalige WBK (later IBB) toe en verklaarde dat de deelstaat destijds de vorming van een „slagvaardig bankconcern” voor ogen stond, wat zowel de samengevoegde kredietinstellingen als ook de deelstaat Berlijn als eigenaar en de Berlijnse banksector gunstig leek.
 2. Alle uitkeringen van LPFV, waarop de overname van verplichtingen door de deelstaat van toepassing is, worden door BCIA tot in detail juridisch, feitelijk en cijfermatig onderzocht, evenals de rechtmatigheid van ieder beroep op de kredietgarantie en de balansgaranties. BCIA is voor de deelstaat een slagvaardig en effectief apparaat om de schade tot een minimum te beperken.