Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. separaat
  los van de rest, op zichzelf staand
  "separate afrekening"
  Synoniemen: apart, afzonderlijk, alleenstaand, onafhankelijk, los, gescheiden

Voorbeeldzinnen

 1. Daarnaast zou het huidige ontwerpbureau een separaat bedrijf worden onder de naam SSN Biuro Projektowe.
 2. BerlinHyp moet in het kader van de privatisering van BGB ofwel tegelijkertijd ofwel separaat worden verkocht (zie overweging 285).
 3. Gelet op de verschillende doelstellingen van de maatregelen zullen de verschillende onderdelen van de regeling separaat behandeld worden.
 4. Te dien einde adviseert de Commissie Duitsland om BerlinHyp separaat te verkopen om de vooruitzichten op privatisering van het resterende concern te verbeteren.
 5. Intussen heeft Duitsland eveneens toegezegd de Berliner Bank separaat te zullen verkopen om het zeer grote aandeel van BGB in de Berlijnse retailmarkt te verkleinen.
 6. Elke cessie krachtens artikel 2, lid 1, lid 2 en lid 5 en artikel 3, lid 4 en 5 zullen separaat gebeuren via TARGET2.
 7. In dit opzicht neemt de Commissie goede nota van het door Duitsland en de deelstaat geuite voornemen om het segment „vastgoedfinanciering” separaat of in het kader van de totale privatisering van BGB te verkopen.
 8. Duitsland heeft de Commissie dienovereenkomstig op de hoogte gesteld van zijn voornemen om BerlinHyp ofwel separaat ofwel in het kader van de algehele privatisering van BGB voor eind 2007 te verkopen.
 9. Indien de GED of andere effectendatabank gebruikt wordt als een gegevensbron voor LFI-statistieken overeenkomstig lid 5, verschaffen de NCB’s de ECB op jaarbasis indicatoren betreffende de dekking en de kwaliteit van de relevante reeks effecten in de GED of de effectendatabank, overeenkomstig de separaat aan de NCB’s mee te delen methodologie.
 10. Voor televisietoestellen die bestaan uit een beeldscherm en één of meer afstemmers/ontvangers en optionele aanvullende functies voor gegevensopslag en/of -weergave, zoals op een digital versatile disc (dvd), harddiskdrive (hdd) of videocassetterecorder (VCR), in een afzonderlijke eenheid, is hetgeen onder a) tot en met d) separaat van toepassing op het beeldscherm en de afzonderlijke eenheid.