Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. schril
  vervuld van een krachtig en volhardend streven om een doel te bereiken
  Synoniemen: energiek, geestkrachtig, pittig, veerkrachtig, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, snerpend
 2. schril
  een diepe indruk achterlatend; dringend
  Synoniemen: indringend, klemmend, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, snerpend
 3. schril
  degelijk; grondig; diepgaand; goed doordacht
  Synoniemen: grondig, diepgaand, diepgravend, gedegen, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, snerpend
 4. schril
  ad rem; paraat
  Synoniemen: gevat, ad rem, slagvaardig, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, snerpend
 5. schril
  pittig
  Synoniemen: kittig, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, snerpend
 6. schril
  getuigend van diep nadenken
  Synoniemen: diepzinnig, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, snerpend
 7. schril
  met dorst
  Synoniemen: dorstig, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, snerpend
 8. schril
  oplettend; bijdehand; met vuur bewerken van iets; zich gespannen toeleggend op
  Synoniemen: alert, kien, vinnig, gebrand, gespitst, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, snerpend
 9. schril
  ad rem
  Synoniemen: snedig, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, snerpend
 10. schril
  snel van gedachten, van begrip of daarvan blijk geven
  Synoniemen: slim, bekeken, clever, gis, kien, pienter, snugger, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, snerpend
 11. schril
  pienter
  Synoniemen: bijdehand, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, snerpend
 12. schril
  onaangenaam fel
  "een schrille stem"
 13. schril
  kortaf en scherp
  Synoniemen: pinnig, snibbig, stekelig, vinnig, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, snerpend
 14. schril
  gretig; met veel zin; begerig; begerig; tuk; hevig verlangend
  Synoniemen: begerig, belust, graag, gretig, happig, smachtend, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, snerpend
 15. schril
  verstand hebbend, zijn verstand goed gebruikend
  Synoniemen: weldenkend, zinrijk, zinnig, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, snerpend
 16. schril
  zeer doend aan oor of oog
  "Het dier slaakte een schrille kreet toen het door de wolf aangevallen werd."

Voorbeeldzinnen

 1. Het werkelijk voor 2003 geboekte overheidstekort steekt schril af bij het in het geactualiseerde stabiliteitsprogramma van december 2002 vermelde streefcijfer voor het tekort van 0,9 % van het BBP.
 2. Dit staat in schril contrast met de constante of toegenomen marktaandelen (zie overweging 243) van de invoer met dumping uit China, Belarus en Rusland afzonderlijk, en met het toegenomen marktaandeel van de gecumuleerde landen gedurende de beoordelingsperiode.
 3. Het op 4 mei gerapporteerde tekortcijfer voor 2003 van 3,2 % van het BBP steekt schril af bij het begin maart meegedeelde cijfer van 1,7 % van het BBP, dat aan het einde van dezelfde maand werd bijgesteld tot 2,95 % van het BBP, nadat de nieuwe regering het initiatief had genomen om tot een grondige controle van de openbare financiën over te gaan.