Betekenis

Werkwoord

 1. scherpen
  kapsel bijknippen; scherp maken; van de punt ontdoen
  "een potlood/mes scherpen"
  Synoniemen: aanpunten, bijpunten, punten

Verwijzingen

Werkwoord

 1. scherpen is een vervoeging van aanscherpen
 2. scherpen is een vervoeging van inscherpen
 3. scherpen is een vervoeging van opscherpen

Voorbeeldzinnen

 1. Mag ik mijn potlood scherpen?
 2. Bovendien kunnen de Nederlandse autoriteiten volgens de Commissie ook overwegen sommige „harde” maatregelen in het prinsjesdagpakket aan te scherpen.
 3. Daarom moeten er in de gehele Gemeenschap uniforme procedures komen om de controles uit te breiden en de straffen op overtredingen van de dierenwelzijnswetgeving aan te scherpen.
 4. In het kader van de gemeenschappelijke optredens [4] hebben in totaal 52 staten steun gekregen om diverse maatregelen in het kader van hun nucleaire beveiligingsstelsel aan te scherpen.
 5. Er moeten volgens de comitéprocedure, voorzover nodig, specifieke, aanvullende of andere maatregelen worden getroffen om de bestaande maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza aan te scherpen.
 6. Zij besloten ook tests op uitgevoerde rijst en rijstproducten uit te voeren en verzochten de exportondernemingen hun controles op de aankoop van grondstoffen aan te scherpen.
 7. Het lijkt noodzakelijk de regeling aan te scherpen en een langetermijnplan in te voeren teneinde te zorgen voor duurzame exploitatie van de kabeljauwbestanden op basis van de maximale duurzame opbrengst.
 8. Daarom moet het welzijn van de dieren die in wetenschappelijke procedures worden gebruikt, worden verbeterd door de minimumnormen voor de bescherming van deze dieren aan te scherpen in overeenstemming met de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
 9. Daarnaast dient Frankrijk tijdens de looptijd van het NHP: de concurrentie in gereglementeerde beroepen te versterken, het beleid voor betere regelgeving aan te scherpen door met effectbeoordelingen te werken, en het arbeidsaanbod verder te verhogen en werken lonend te maken.
 10. passende informatie verstrekken aan het publiek en betrokken actoren, in het bijzonder om het bewustzijn over de negatieve effecten van de illegale handel in wilde dieren en planten aan te scherpen;