Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. scherp
  gemeen; kruisend
  Synoniemen: striemend, venijnig, vlijmend, snijdend
 2. scherp
  vervuld van een krachtig en volhardend streven om een doel te bereiken
  Synoniemen: energiek, geestkrachtig, pittig, veerkrachtig, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, schril, snerpend
 3. scherp
  een diepe indruk achterlatend; dringend
  Synoniemen: indringend, klemmend, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, schril, snerpend
 4. scherp
  degelijk; grondig; diepgaand; goed doordacht
  Synoniemen: grondig, diepgaand, diepgravend, gedegen, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, schril, snerpend
 5. scherp
  ad rem; paraat
  Synoniemen: gevat, ad rem, slagvaardig, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, schril, snerpend
 6. scherp
  pittig
  Synoniemen: kittig, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, schril, snerpend
 7. scherp
  getuigend van diep nadenken
  Synoniemen: diepzinnig, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, schril, snerpend
 8. scherp
  met dorst
  Synoniemen: dorstig, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, schril, snerpend
 9. scherp
  oplettend; bijdehand; met vuur bewerken van iets; zich gespannen toeleggend op
  Synoniemen: alert, kien, vinnig, gebrand, gespitst, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, schril, snerpend
 10. scherp
  (van munitie)
  "scherpe munitie/patronen"
 11. scherp
  schrander; helder van geest; pienter; snedig; snel van geest; scherpzinnig
  "een scherpe opmerking/analyse"
  Synoniemen: scherpzinnig, lucide, schrander, spitsvondig, spits
 12. scherp
  ver binnengaand in
  "Dat scherpe geluid doet pijn aan mijn oren"
  Synoniemen: snerpend, doordringend, penetrant
 13. scherp
  van zintuigen; precies
  "een scherpe blik"
  Synoniemen: nauwkeurig
 14. scherp
  duidelijk zichtbaar, hoorbaar
  "een scherp(e) profiel/foto/beeld/contrast/tegenstelling"
 15. scherp
  van smaak en geur; pittig
  "een scherp(e) geur/smaak/klank/licht/wind/pijn"
  Synoniemen: pikant
 16. scherp
  ad rem
  Synoniemen: snedig, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, schril, snerpend
 17. scherp
  snel van gedachten, van begrip of daarvan blijk geven
  Synoniemen: slim, bekeken, clever, gis, kien, pienter, snugger, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, schril, snerpend
 18. scherp
  pienter
  Synoniemen: bijdehand, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, schril, snerpend
 19. scherp
  het gestelde doel bereikend
  "scherpe concurrentie"
  Synoniemen: doeltreffend, werkzaam, effectief
 20. scherp
  bits; kort, scherp en onvriendelijk; die/dat bijt
  "(een) scherp(e) kritiek/protest/aanval/toon"
  Synoniemen: bits, bijtend
 21. scherp
  in een punt eindigend; puntig; puntig; spits
  "een scherp(e) punt/hoek/naald/pijl/potlood/rots"
  Synoniemen: gepunt, spitsig, spits, puntig
 22. scherp
  kortaf en scherp
  Synoniemen: pinnig, snibbig, stekelig, vinnig, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, schril, snerpend
 23. scherp
  gretig; met veel zin; begerig; begerig; tuk; hevig verlangend
  Synoniemen: begerig, belust, graag, gretig, happig, smachtend, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, schril, snerpend
 24. scherp
  verstand hebbend, zijn verstand goed gebruikend
  Synoniemen: weldenkend, zinrijk, zinnig, bijtend, doordringend, fel, guur, schel, schril, snerpend
 25. scherp
  goed snijdend
  "Vlees snijden gaat enkel met een scherp mes."
 26. scherp
  (van een hoek) van minder dan 90°.
  "Er werd een vraag gesteld over een scherpe hoek tijdens de wiskundeles."
 27. scherp
  beter dan gemiddeld
  "De uitverkoop zat weer vol met scherpe prijzen."
 28. scherp
  de zintuigen sterk, vaak negatief, prikkelend
  "Hij kon niet meer tegen die scherpe geluiden."
 29. scherp
  sterk smakend, hartig, pikant, pittig
  "Zij eet vaak scherpe knoflooksaus."
 30. scherp
  heel afkeurend
  "Er kwam scherpe kritiek op plannen van minister Eurlings."
 31. scherp
  duidelijk weergegeven
  "Ik heb een aantal foto's met scherpe contouren."
 32. scherp
  scherpzinnig.
  "Hij heeft nog altijd een scherpe blik."

Zelfstandig naamwoord

 1. scherp (het ~)
  rond of cilindervormig projectiel met spitse punt dat uit een vuurwapen wordt geschoten
  "met scherp schieten"
  Synoniemen: kogel, lood
 2. scherp (het ~)
  kant v.e. object waar je mee snijdt; scherpe kant v.e. voorwerp; scherpe zijkant of punt v.e. wapen
  "het scherp van [een mes]"
  Synoniemen: snijkant, snede
 3. scherp
  niet bot
  "een scherp(e) mes/schaar/beitel/zaag/zwaard/rand/boeg"

Verwijzingen

Werkwoord

 1. scherp is een vervoeging van scherpen

Voorbeeldzinnen

 1. Het mes is niet scherp.
 2. Ik heb een scherp mes.
 3. Het mes is niet scherp.
 4. Dit mes is niet scherp genoeg.
 5. Pas op. Dat mes is scherp.
 6. „haken”: een gebogen, scherp stuk staaldraad, gewoonlijk met een weerhaak.
 7. De invoer uit Marokko steeg scherp van 231 ton in 2001 tot 2411 ton in 2003.
 8. Met name de mondiale vraag naar bulkgoederen is sinds 2002 scherp gestegen.
 9. De in de Unie geproduceerde hoeveelheden bleven van 2006 tot 2008 relatief stabiel, maar zijn in het OT scherp gedaald:
 10. De tekst moet bijvoorbeeld scherp zijn afgedrukt en het gebruikte lettertype mag niet te klein of moeilijk leesbaar zijn.