Betekenis

Werkwoord

 1. schatten
  houden voor
  "ik schat dat de kans op een finaleplaats nu wel verkeken is"
  Synoniemen: oordelen, zien, achten, beschouwen, bevinden, houden, aanmerken
 2. schatten
  ''naar waarde ~'': op prijs stellen
  "De bijdragen van alle gebruikers van het woordenboek horen naar waarde geschat te worden."
 3. schatten
  Bij benadering een waarde voor iets geven
  "Ik schatte hem zo'n jaar of vijftig."
 4. schatten
  vanuit een beperkte steekproef een getalswaarde bepalen die een parameter van de verdeling ervan zo goed mogelijk benadert
  "Met een steekproefgemiddelde kan het gemiddelde het meest efficiënt geschat worden, maar de mediaan van de streekproef is een robuustere waarde."

Verwijzingen

Werkwoord

 1. schatten is een vervoeging van afschatten
 2. schatten is een vervoeging van geringschatten
 3. schatten is een vervoeging van hoogschatten
 4. schatten is een vervoeging van inschatten

Voorbeeldzinnen

 1. Weinig schatten zijn zoveel waard als een vriend.
 2. het schatten van de blootstelling;
 3. software voor het schatten van de variantie;
 4. De NRI’s moeten de kosten van subnetontbundeling schatten.
 5. Welke methode gebruikt u om eiwitten te meten of te schatten?
 6. Methode om de door de non-respondenten geproduceerde en gebruikte hoeveelheden te schatten
 7. Er zijn verschillende mogelijkheden om de uitgebreide onzekerheid te schatten [5].
 8. Finland erkent dat het heel moeilijk is om de kosten wegens structurele nadelen in te schatten.
 9. Deze zijn volgens de Commissie en haar adviseurs op dit moment niet precies in te schatten.
 10. Enkele partijen schatten de aanpassing op 30 %, gebaseerd op het beweerde prijsverschil tussen de verschillende kwaliteiten.