Betekenis

Werkwoord

 1. samenkomen
  bijeenkomen, zich verzamelen
  "de algemene vergadering van de vereniging komt ten minste drie keer per jaar samen"
  Synoniemen: verenigen, verzamelen, bijeenkomen
 2. samenkomen
  bij elkaar verzamelen
  "We moeten nog eens samenkomen om de zaak te bespreken."

Voorbeeldzinnen

 1. Laten we overmorgen samenkomen.
 2. Toevallig iemand tegenkomen wordt niet beschouwd als „samenkomen”.
 3. Zij kunnen steeds samenkomen naar aanleiding van specifieke omstandigheden.”.
 4. De traceerbaarheid op plaatsen waar verschillende soorten trekvogels samenkomen, moet echter worden gewaarborgd.
 5. „Samenkomen” betekent thuis of elders vrije tijd doorbrengen met vrienden of familieleden.
 6. de plaatsen waar een groot aantal verschillende soorten trekvogels samenkomen, met name de in deel F genoemde soorten;
 7. de plaatsen waar een groot aantal verschillende soorten trekvogels samenkomen, met name de in deel F genoemde soorten;
 8. Voorts worden de achterste bevestigingen zo aangebracht dat het punt waar beide kabels samenkomen, ligt in het verticale vlak waarin het zwaartepunt van het slingerblok zijn baan beschrijft.
 9. Voorts worden de achterste bevestigingen zo aangebracht dat het punt waar beide kabels samenkomen, ligt in het verticale vlak waarin het zwaartepunt van het slingerblok zijn baan beschrijft.
 10. Deze rechtmatige bijeenkomsten dienden evenwel als dekmantel voor het werkelijke doel van de bijeenkomsten: samenkomen met de andere partijen om de tenuitvoerlegging van de kartelovereenkomsten te bespreken.