Betekenis

Werkwoord

 1. samenbrengen
  uit verschillende richtingen of bronnen bijeenbrengen
  "werken samenbrengen"
  Synoniemen: verzamelen, bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenkrijgen, rapen, verenigen, vergaren, paren, vergaderen, accumuleren, ophopen, opeenhopen
 2. samenbrengen
  zaken of personen van verschillende plaatsen op één plaats verzamelen
  "Alle soorten kraanvogels van de wereld zijn in dit park samengebracht."

Voorbeeldzinnen

 1. Het samenbrengen van projecten met identieke, soortgelijke en/of complementaire doelstellingen ondersteunen.
 2. Voorbeelden van bedrijfscombinaties die enkel op basis van een contract worden gerealiseerd, zijn het samenbrengen van twee bedrijven in een „staplingovereenkomst” of het vormen een dubbelgenoteerde vennootschap.
 3. Hun kernactiviteit is zodoende puur een intermediaire activiteit, vergelijkbaar met de werkzaamheden van een makelaar in onroerend goed of van een wervingsbureau, die vragers en aanbieders samenbrengen.
 4. mensen uit plaatselijke gemeenschappen in heel Europa samenbrengen om ervaringen, opvattingen en waarden uit te wisselen, van de geschiedenis te leren en aan de toekomst te bouwen;
 5. Met deze activiteiten wil men de belanghebbenden samenbrengen om een veiliger onlineomgeving te bevorderen en kinderen te beschermen tegen schadelijke inhoud.
 6. Volgens de Britse autoriteiten zal Investbx verscheidene dienstverleners samenbrengen die de KMO's zullen helpen bij het aantrekken van middelen evenals gedurende de periode waarin hun aandelen worden verhandeld.
 7. Van de internetsite van Prosernat: „Het samenbrengen van alle wetenschappelijke vaardigheden en ontwikkelingsknowhow van de moederonderneming van Prosernat, met de industriële ervaring van Prosernat biedt een unieke gelegenheid om innoverende ideeën in industriële realiteit om te zetten”.
 8. In deze context kan een rol zijn weggelegd voor platforms die stakeholders en de onderzoekswereld samenbrengen om na te denken over strategische onderzoeksagenda's welke relevant zijn voor beleidsterreinen op sociaal en milieugebied of op andere gebieden.
 9. De doelstellingen van de gemeenschappelijke onderneming Artemis moeten worden nagestreefd door het samenbrengen van middelen uit de openbare en particuliere sectoren met het oog op de ondersteuning van O&O-activiteiten in de vorm van projecten.
 10. in een beperkt aantal gevallen bijkomende communautaire financiële steun te verlenen aan deelnemers die middelen samenbrengen met het oog op gezamenlijke uitnodigingen tot het indienen van voorstellen in het kader van hun respectieve nationale en regionale programma's („ERA-NET PLUS”).