Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. robuust
  krachtig, stevig
  "robuust gebouwd"
  Synoniemen: fors, breedgebouwd, fiks, flinkgebouwd, forsgebouwd, grofgebouwd, potig, zwaargebouwd, stevig, vierkant, flink, groot

Voorbeeldzinnen

 1. Om te garanderen dat de doelstellingen van deze verordening worden gehaald, is een robuust handhavingsmechanisme noodzakelijk.
 2. Bij sommige categorieën van activa, zoals de niet conforme kredieten in het Verenigd Koninkrijk, waren de portefeuilletranches zeer robuust.
 3. Het systeem is ontworpen als een robuust en betrouwbaar operationeel systeem dat foutieve manipulaties van operatoren kan verdragen en stroomonderbrekingen of andere calamiteiten probleemloos doorstaat.
 4. Enerzijds is het pessimistische scenario met een resultaat van de gewone bedrijfsactiviteiten van […] miljoen EUR in 2011 voldoende robuust om de levensvatbaarheid op lange termijn van de bank te garanderen.
 5. De Zweedse economie is weliswaar robuust en economische hervormingen zijn aan de gang, maar toch kan nog vooruitgang worden geboekt op het punt van meer concurrentie en hogere werkgelegenheid voor doelgroepen.
 6. Onderzoek, met name inzake de risico's van straling in lage dosis, inzake medisch gebruik en de reactie op ongevallen, teneinde een wetenschappelijke basis te leveren voor een robuust, billijk en maatschappelijk aanvaardbaar beschermingssysteem dat het nuttige en wijdverbreide gebruik van straling in de medische wereld en de industrie niet nodeloos inperkt.
 7. Totstandbrenging van een hechte wetenschappelijke en technische basis ter bespoediging van de praktische ontwikkelingen voor een veiliger beheer van radioactieve afvalstoffen met een lange levensduur, ter verbetering van met name de veiligheidsprestaties, de grondstoffenefficiëntie en de kosteneffectiviteit van kernenergie en de verzekering van een robuust en maatschappelijk aanvaardbaar systeem voor de bescherming van mens en milieu tegen de effecten van ioniserende straling.
 8. De Commissie neemt er verder nota van dat GNA zijn berekening met een zekere marge heeft uitgevoerd voor het geval de investeringskosten zouden worden overschreden, een handelwijze die strookt met het gedrag van een voorzichtige marktinvesteerder en die eens te meer aantoont dat de ramingen van de investeringskosten robuust zijn.