Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. rendabel
  lonend; rendabel; winstgevend; voordelig; lucratief; economisch rendabel; rendabel
  "een rendabel(e) bedrijf/onderneming/(bus)lijn"
  Synoniemen: goedlopend, lonend, lucratief, profijtelijk, profitabel, winstgevend, productief, leefbaar

Voorbeeldzinnen

 1. Maar deze activiteit moet op termijn zonder steun rendabel zijn.
 2. De bouw van de beide installaties was een rendabel besluit.
 3. Zou de investering zonder de steun voldoende rendabel zijn geweest?
 4. Volgens SIDE zijn alle bestellingen rendabel, ongeacht de aard ervan.
 5. Volgens de Franse autoriteiten zijn sommige bestellingen duidelijk niet rendabel, waardoor de toegekende steun is gerechtvaardigd.
 6. Zonder de vrijstelling zou de fabriek economisch niet rendabel zijn en moeten sluiten.
 7. Bepaalde opdrachten van 500 FRF konden rendabel zijn en andere niet.
 8. Omdat het niet rendabel is te vervoeren, is de geografische markt voor cement regionaal of multiregionaal.
 9. Ten tweede concludeert de Commissie dat ook de nieuwe investeringen in bio-energie rendabel zijn.
 10. Het gaat om een normale activiteit van een rederij die haar activa rendabel wenst te maken.