Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. redelijk
  vrij goed
  "een redelijk(e) cijfer/opbrengst"
  Synoniemen: fatsoenlijk, verdienstelijk
 2. redelijk
  rechtvaardig
  "een redelijke prijs/vergoeding/eis/termijn"
  Synoniemen: billijk, raisonnabel, schappelijk, verdedigbaar
 3. redelijk
  mbt. het verstand; met kennis te maken hebbend; verstandelijk; rationeel; verstandelijk, verstandig
  "een redelijk argument/voorstel/alternatief"
  Synoniemen: verstandelijk, cognitief, intellectueel, rationeel
 4. redelijk
  wat op nuchtere wijze te beredeneren is
  "Als je boos wordt, kun je geen redelijk oordeel vellen."
 5. redelijk
  de eigenschap bezittend nuchter te redeneren
  "Hij is altijd een redelijk man geweest."

Bijwoord

 1. redelijk
  in aanzienlijke mate
  "Het is al redelijk warm geworden."

Voorbeeldzinnen

 1. De buitenlander spreekt redelijk goed Japans.
 2. Er waren redelijk wat leerlingen niet in de les vandaag.
 3. Redelijk veel
 4. Beide ramingen lijken redelijk.
 5. Redelijk (geringe afwijkingen)
 6. Een winstmarge van 5 % werd redelijk geacht.
 7. De Commissie vindt het opgestelde scenario redelijk.
 8. Een redelijk rendement op geïnvesteerd kapitaal
 9. Kostengeoriënteerde prijzen impliceren een redelijk rendement.
 10. Deze grootte-orde lijkt redelijk te zijn.