Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. rationeel
  waarbij aan alles behoorlijk gedacht is
  Synoniemen: doordacht, afgewogen, beredeneerd, weldoordacht, weloverwogen, zinnig, tactisch, strategisch, bezonken
 2. rationeel
  ten volle uitrekenbaar
  "rationele getallen"
  Synoniemen: rationaal
 3. rationeel
  mbt. het verstand; met kennis te maken hebbend; verstandelijk; rationeel; verstandelijk, verstandig
  "een ratione(e)l(e) verklaring/argument/overweging/beslissing"
  Synoniemen: verstandelijk, cognitief, intellectueel, redelijk
 4. rationeel
  op redelijke overwegingen gebaseerd
  "Een rationele benadering van het geschil in het Midden-Oosten is vaak ver te zoeken."
 5. rationeel
  tweede betekenisomschrijving.
  "Zin met het rationeel in de tweede betekenis erin."

Voorbeeldzinnen

 1. Zijn argument was verre van rationeel.
 2. behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen;
 3. energie-efficiëntie en een rationeel gebruik van energiebronnen te stimuleren;
 4. Energie-efficiëntie en rationeel gebruik van hulpbronnen (Save)
 5. Acties ter bevordering van energie-efficiëntie en rationeel gebruik van energiebronnen kunnen betrekking hebben op:
 6. Een rationeel gebruik van de HFR voor een breed scala van disciplines.
 7. Italië is daarom van mening dat de in de overeenkomst gemaakte keuzen rationeel waren.
 8. Het zou rationeel zijn omdat de drempelwaarde overeenstemt met die van de BTW.
 9. Volgens de Franse autoriteiten is de drempelwaarde voor de belasting gebaseerd op een objectief en rationeel criterium.
 10. de regeling van het vervoer binnen één en dezelfde vervoerstak via trajecten die uit bedrijfseconomisch oogpunt het meest rationeel zijn;