Betekenis

Werkwoord

 1. rapen
  uit verschillende richtingen of bronnen bijeenbrengen
  Synoniemen: verzamelen, bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenkrijgen, samenbrengen, verenigen, vergaren, paren, vergaderen, accumuleren, ophopen, opeenhopen
 2. rapen
  rapen; oprapen; optillen
  "eieren rapen"
  Synoniemen: oprapen, oppakken
 3. rapen
  met de hand oppakken
 4. rapen
  verzamelen

Verwijzingen

Werkwoord

 1. rapen is een vervoeging van afrapen
 2. rapen is een vervoeging van bijeenrapen
 3. rapen is een vervoeging van oprapen
 4. rapen is een vervoeging van samenrapen
 5. rapen is een vervoeging van uitrapen

Voorbeeldzinnen

 1. Rapen
 2. Wortelen en rapen
 3. Wortelen en rapen, vers of gekoeld
 4. Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij, radijs en dergelijke eetbare wortelen en knollen, vers of gekoeld
 5. een verbod om in de natuur eieren van deze vogels te rapen en deze — zelfs leeg — in bezit te hebben;
 6. Wat azoxystrobin betreft, is in de context van een nieuwe toelating overeenkomstig Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen [2] voor het gebruik van dat gewasbeschermingsmiddel op rapen een aanvraag ingediend voor een wijziging van het bestaande MRL overeenkomstig artikel 6, lid 1, van die verordening.
 7. Groenten, vers, gekoeld, bevroren of gedroogd, geteeld voor hun bladeren of stelen (asperges, broccoli, bloemkool, andijvie, venkel, spinazie enz.), voor hun vruchten (aubergines, komkommers, courgettes, groene pepers, pompoenen, tomaten enz.) of voor hun wortels (rode bieten, wortels, uien, pastinaken, radijs, rapen enz.)
 8. Uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan beide stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die de twee stoffen bevatten noch uit de gegevens over de blootstelling op de korte termijn door de extreme consumptie van rapen en granaatappels is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) of de acute referentiedosis (ARfD) wordt overschreden.
 9. In de context van een procedure, overeenkomstig Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen [2], voor de toelating van een gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame stof difenoconazool bevat, voor gebruik op koolrapen en rapen is uit hoofde van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 een aanvraag tot wijziging van de bestaande MRL's ingediend.