Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. puur
  rechtstreeks
  Synoniemen: regelrecht, absoluut, onvermengd, onvoorwaardelijk, volstrekt, zuiver
 2. puur
  onvermengd
  "pure chocola"
  Synoniemen: zuiver, ongemengd, onvermengd, rein, baar, geraffineerd
 3. puur
  het genoemde werkelijk en alleen zijnde, niets dan
 4. puur
  buitensporig; met grote gevolgen
  Synoniemen: verregaand, vergaand, absoluut, onvermengd, onvoorwaardelijk, volstrekt, zuiver
 5. puur
  driedubbel; drievoudig; driema(a)l(ig)
  Synoniemen: drievoudig, driedubbel, drievuldig, driewerf, triple, absoluut, onvermengd, onvoorwaardelijk, volstrekt, zuiver
 6. puur
  op-en-top; echt
  Synoniemen: rasecht, volbloed, pur sang, absoluut, onvermengd, onvoorwaardelijk, volstrekt, zuiver
 7. puur
  zuiver
  "Dat is puur geluk."

Bijwoord

 1. puur
  slechts
  Synoniemen: alleen, enkel, slechts, uitsluitend, zuiver, louter

Verwijzingen

Werkwoord

 1. puur is een vervoeging van puren

Voorbeeldzinnen

 1. Het was puur toeval dat ik haar leerde kennen.
 2. Het was puur toeval dat Mary en ik op dezelfde trein zaten.
 3. Puur uit het oogpunt van klimaatverandering, zijn de steden al relatief groen.
 4. Slechts de laatstgenoemde bijdrage was van puur particuliere aard.
 5. Categorie C (verplichte of facultatieve adviesaanvragen over puur technische onderwerpen).
 6. Biobrandstoffen kunnen in gemengde vorm of puur worden gebruikt.
 7. Een lager tarief is niet mogelijk, omdat dat automatisch staatssteun zou betekenen, puur in vergelijking.
 8. In 2002 werd echter duidelijk dat het Farice-project niet goed op gang zou komen als puur commerciƫle onderneming [11].
 9. Volgens de door de IJslandse autoriteiten verstrekte informatie kon het project niet goed op gang komen als puur commerciƫle onderneming en moest de staat erbij betrokken worden.
 10. De toepassing van een stelsel dat puur op loonbelasting en onroerendgoedbelasting voor ondernemingen berust, zou voor dergelijke ondernemingen een zeer hoog belastingniveau met zich mee kunnen brengen.