Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. problematisch
  moeilijk te hanteren, te bewerken
  "een problematische zaak"
  Synoniemen: pittig
 2. problematisch
  een probleem vormend
  "Dit maakt het een nog problematischere aangelegenheid."

Voorbeeldzinnen

 1. Het vinden van private equity binnen deze marge wordt als het meest problematisch ervaren.
 2. De verontreiniging tolueen wordt uit toxicologisch oogpunt als problematisch beschouwd en hiervoor is een maximumgehalte van 0,01 % vastgesteld.
 3. De onzuiverheid ethyleenthioureum wordt uit toxicologisch oogpunt als problematisch beschouwd en mag niet meer bedragen dan 0,5 % van het manebgehalte.
 4. Zij acht enkel de garantie voor La Poste, die deze status volgens het huidige Franse rechtssysteem met zich meebrengt, problematisch.
 5. Volgens sommige belanghebbenden zou de opneming van meststoffen die in het verzoek niet als problematisch werden aangemerkt, niet gerechtvaardigd zijn.
 6. De onzuiverheid ethyleenthioureum wordt uit toxicologisch oogpunt als problematisch beschouwd en mag niet meer bedragen dan 0,5 % van het mancozebgehalte.
 7. De onzuiverheid ethyleenthioureum wordt uit toxicologisch oogpunt als problematisch beschouwd en mag niet meer bedragen dan 0,5 % van het metiramgehalte.
 8. De verontreiniging fenol wordt uit toxicologisch oogpunt als problematisch beschouwd en hiervoor wordt een maximumgehalte van 5 g/kg vastgesteld.
 9. De verontreiniging 2,6-dimethylaniline werd uit toxicologisch oogpunt als problematisch beschouwd en hiervoor wordt een maximumgehalte van 1 g/kg vastgesteld.
 10. Het feit dat Austrian Airlines deelneemt in de SCA Schedule Coordination Austria GmbH (hierna „SCA GmbH” genoemd), werd in de opmerkingen van de belanghebbenden eveneens als problematisch aangemerkt.