Betekenis

Zelfstandig naamwoord

 1. plaag (de ~ | meervoud plagen)
  door God gezonden straf
  "De tien plagen van Egypte."
 2. plaag (de ~ | meervoud plagen)
  iemand die anderen pest; plaaggeest; plaaggeest; iemand die zuigt; pestkop
  "Wat ben jij een plaag!"
  Synoniemen: plaaggeest, kwelduivel, kwelgeest, pestkop, plaagal, plaagstok, sar, treiteraar, zuiger
 3. plaag (de ~ | meervoud plagen)
  explosieve toename van organismen
  "een plaag bestrijden"
 4. plaag (de ~ | meervoud plagen)
  plaag; verschrikkelijke plaats; grote ramp; iets zeer vervelends; ellende
  Synoniemen: gesel, hel, inferno, pest, verschrikking
 5. plaag
  een wijdverspreid ongemak of fysieke bedreiging veroorzaakt door een buitensporig optreden van organismen als insecten, bacteriën, knaagdieren enz
  "Een dier dat in zijn land van herkomst een normaal deel van de natuur is, kan best ergens anders een plaag veroorzaken, zoals in Australië met de konijnen gebeurd is."

Verwijzingen

Werkwoord

 1. plaag is een vervoeging van plagen

Voorbeeldzinnen

 1. Zo neen, toon aan dat die methoden niet volstaan om de betrokken ziekte of plaag te bestrijden:
 2. De betalingen moeten worden gedaan in het kader van een communautair, nationaal of regionaal openbaar programma ter voorkoming, beheersing of uitroeiing van de betrokken ziekte of plaag.
 3. Het programma dient een duidelijke identificatie van de betrokken ziekte of plaag, alsmede een beschrijving van de desbetreffende maatregelen te bevatten.
 4. De betalingen moeten worden gedaan in het kader van een communautair, nationaal of regionaal openbaar programma ter voorkoming, beheersing of uitroeiing van de betrokken ziekte of plaag.
 5. Tot en met 31 maart 2012 voert Portugal een uitroeiingprogramma uit om de verspreiding van het dennenaaltje te bestrijden met als doel de plaag uiteindelijk uit te roeien.
 6. de marktwaarde van de aan de ziekte of plaag gestorven dieren of planten, of van de dieren of planten die op bevel van de overheid worden vernietigd in het kader van een verplicht openbaar preventie- of uitroeiingsprogramma?
 7. Dergelijk geweld doet zich zo erg gevoelen in de gehele Gemeenschap dat het een echte schending van de grondrechten betekent, een echte plaag voor de gezondheid is en een beletsel voor veilig, vrij en rechtvaardig burgerschap vormt.
 8. Het programma dient een duidelijke identificatie van de betrokken ziekte of plaag, alsmede een beschrijving van de desbetreffende maatregelen te bevatten (artikel 10, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1857/2006).
 9. Vanaf 2003 heeft Portugal een programma voor de uitroeiing op middellange termijn uitgevoerd om de verspreiding van het dennenaaltje tegen te gaan en de plaag uiteindelijk uit te roeien.
 10. Wordt er steun verleend als compensatie voor de waarde van de opstanden die worden vernietigd door dieren dan wel op bevel van de overheid om de betrokken ziekte of plaag te bestrijden?