Betekenis

Werkwoord

  1. pintelieren
    aan de zwier zijn; inspannend lopen; in een sliert gaan; op stap gaan
    Synoniemen: boemelen, dweilen, pierewaaien, rinkelrooien, sjouwen, slieren, slijpen, wallebakken, stappen
  2. pintelieren
    uitgaan om bier te drinken
    "Er werd vrolijk gepintelierd die avond."