Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

  1. pathetisch
    hoogdravend; bombastisch; bombastisch; bombastisch; hoogdravend
    Synoniemen: bombastisch, hoogdravend, retorisch, schreeuwerig, gezwollen, gekunsteld, gemaakt, gewrongen
  2. pathetisch
    overdreven
    "met pathetische stem"