Betekenis

Werkwoord

 1. paren
  uit verschillende richtingen of bronnen bijeenbrengen
  "iets paren aan [iets anders]"
  Synoniemen: verzamelen, bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenkrijgen, rapen, samenbrengen, verenigen, vergaren, vergaderen, accumuleren, ophopen, opeenhopen

Voorbeeldzinnen

 1. Aantal paren
 2. China (× 1000 paren)
 3. pa Aantal paren
 4. Vietnam (× 1000 paren)
 5. Verbruik (× 1000 paren)
 6. Invoer (× 1000 paren)
 7. de hoeveelheid goederen, uitgedrukt in paren schoeisel;
 8. 6403, alleen voor paren met een douanewaarde van meer dan 20 USD
 9. Het aantal paren dat op de markt van de EU werd verkocht, daalde met meer dan 50 miljoen paren tussen 2001 en het onderzoektijdvak, dat wil zeggen met 33 %.
 10. Als het resultaat „0” is omwille van een andere fout bevat de lijst met responscodes paren (de rekening -of installatie-identificator met bijbehorende responcode).