Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. onveilig
  (van zaken) gevaar met zich brengend
  "iets onveilig maken"
  Synoniemen: gevaarvol, periculeus, gevaarlijk, link
 2. onveilig
  gevaar met zich meebrengend
  "Het hotel was erg mooi, maar wel in een onveilige buurt."

Voorbeeldzinnen

 1. Promotie in verkooppunten (bv. reclame) mag geen onveilig gebruik aanmoedigen.
 2. Promotie in verkooppunten (bv. reclame) mag geen onveilig gebruik aanmoedigen.
 3. door onveilig sein rijden of sein „geen toestemming tot rijden” negeren
 4. Als zo’n bevestigingstest niet wordt uitgevoerd, wordt ervan uitgegaan dat melk met een positieve screeningstest onveilig is.
 5. Het feit dat een product in de Gemeenschap niet is toegelaten, betekent niet noodzakelijkerwijs dat het gebruik ervan onveilig is.
 6. Zonnebloemolie met hoge gehalten aan minerale olie is ongeschikt voor menselijke consumptie en wordt daarom onveilig geacht.
 7. Ten slotte zou BNFL, als een verantwoordelijke dienstverlenende onderneming in de nucleaire sector, aan BE diensten moeten blijven leveren voorzover niet-leveren onveilig zou zijn of als voor derden onveilig zou kunnen worden gepercipieerd.
 8. Treinbestuurders mogen geen bijzondere typen van rollend materieel besturen wanneer hun lichaamslengte, gewicht of andere lichaamseigenschappen dit onveilig zouden maken.
 9. Weergaves van het gebruik van het systeem (bijvoorbeeld beschrijvingen, foto's en schetsen) mogen geen onrealistische verwachtingen wekken bij de potentiële gebruiker, noch onveilig gedrag aanmoedigen.
 10. Indien een fabrikant meent dat bovenbeschreven techniek voor een bepaalde motor onveilig of niet representatief is, mag een alternatieve techniek worden toegepast.