Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. onterecht
  niet juist; onjuist; niet terecht; onnauwkeurig; niet waar
  "die vrees is misschien niet helemaal onterecht"
  Synoniemen: onjuist, vals, incorrect, onwaar
 2. onterecht
  niet gerechtvaardigd; vrijblijvend; ongegrond; zonder motivering; niet gerechtvaardigd; niet terecht; zinloos
  "die vrees is misschien niet helemaal onterecht"
  Synoniemen: ongegrond, gratuit, ongefundeerd, ongemotiveerd, ongerechtvaardigd, ongewettigd, ijdel

Voorbeeldzinnen

 1. De onterecht betaalde bedragen worden ingevorderd.
 2. Onterecht betaalde bedragen worden teruggevorderd overeenkomstig titel VIII, hoofdstukken II en III.
 3. Vermeld hieronder de volgende inlichtingen over het steunbedrag dat onterecht aan de begunstigde is overgemaakt:
 4. De betrokken maatregel bevat ook bepalingen voor de terugvordering van onterecht toegekende steun.
 5. Eventuele ongebruikte of onterecht uitgegeven middelen worden teruggevorderd door de Commissie.
 6. BdB betwijfelt of de vergoeding fiscaal aftrekbaar is, maar deze twijfel is onterecht.
 7. Daardoor kan worden gewaarborgd dat de openbare omroep niet onterecht wordt bevoordeeld.
 8. Percentage fout-negatieve uitslagen: Het percentage van alle positieve stoffen dat door een testmethode onterecht als negatief wordt geïdentificeerd.
 9. Op deze wijze wordt ervoor gezorgd dat er voor de centra na 15 jaar geen onterecht voordeel overblijft.
 10. Percentage fout-positieve uitslagen: Het percentage van alle negatieve (niet-actieve) stoffen dat onterecht als positief wordt geïdentificeerd.