Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

  1. ongeloofwaardig
    geen geloof verdienend
    "ongeloofwaardige getuigen"
    Synoniemen: apocrief, fabuleus, onaannemelijk

Voorbeeldzinnen

  1. Syndicat national des importateurs et exportateurs de livres (SNIEL) merkt in haar standpunt van 31 december 1996 op dat de beweringen van SIDE over CELF te ongeloofwaardig zijn, waardoor SNIEL zich niet aansluit bij haar rechtsvordering.