Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. ongegrond
  niet gerechtvaardigd; vrijblijvend; ongegrond; zonder motivering; niet gerechtvaardigd; niet terecht; zinloos
  "ongegronde klachten"
  Synoniemen: gratuit, ongefundeerd, ongemotiveerd, ongerechtvaardigd, ongewettigd, onterecht, ijdel

Voorbeeldzinnen

 1. de vordering kennelijk ongegrond is;
 2. Dit is een ongegrond argument.
 3. Deze beweringen bleken echter ongegrond.
 4. Zijn argumenten hieromtrent zijn dan ook ongegrond,
 5. het asielverzoek als ongegrond wordt beschouwd:
 6. Deze eis wordt ongegrond als de eiser zich terugtrekt.”.
 7. Dat bezwaar bleek echter ongegrond en moest daarom worden afgewezen.
 8. Zij onderzoekt of het beroep niet kennelijk ongegrond is.
 9. Daarom werd geconcludeerd dat dit argument ongegrond was;
 10. Deze klachten werden dus ongegrond geacht en bijgevolg verworpen.